Home » Over Ingrado » De Vereniging

De Vereniging

Lange tijd werd er vooral over leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers gesproken. Over de uitvoering van onze taken en onze verantwoordelijkheden. Door ons te verenigen werden wij een volwaardige gesprekspartner voor de VNG en het ministerie.

Ingrado bestaat dit jaar 37 jaar. De Vereniging vindt haar oorsprong in 1983, toen de Landelijke Vereniging voor Leerplichtambtenaren (LVLA) werd opgericht. De RMC-coördinatoren verenigden zich op 21 maart 2006 in het Landelijk Werkverband Voortijdig Schoolverlaten (LWVSV).

Op 1 januari 2007 fuseerden beide organisaties tot Ingrado, vereniging voor leerplicht en RMC. De naam ‘Ingrado' betekent: in staat. Door de inspanningen van De Vereniging en haar leden zijn alle partijen die zich bezighouden met verzuim en voortijdig schoolverlaten, samen, beter in staat om hun doelstellingen te realiseren. Dit alles stelt de jongere in staat zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Leden
Leden van de vereniging zijn gemeenten met de afdelingen leerplicht, RMC-regio’s en Regionale bureaus voor leerplicht en/of RMC.

Rayons
De Vereniging Ingrado kent rayons waar ledenactiviteiten plaatsvinden. Tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. Zie voor data de Ingrado-agenda

Raad van Toezicht
Sinds april 2017 heeft de vereniging Ingrado een Raad van Toezicht. Op de Algemene Vergadering van 20 april 2017 is Carry Roozemond benoemd tot directeur-bestuurder van Ingrado. Een uitgebreide functiebeschrijving voor de directeur-bestuurder en het profiel leden Raad van Toezicht zijn hieronder als download beschikbaar. Hier staat ook de visie op toezicht zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 28 maart 2019.

Statuten en reglementen
De statuten en reglementen van Ingrado zijn beschikbaar als download via de link hieronder.

Downloads