Coronavirus en het (recht op) onderwijs

Actuele informatie over het coronavirus en het (recht op) onderwijs vind je in ons dossier Heb je een vraag over COVID-19 en het (recht op) onderwijs? Mail ons

FAQ over corona en leerplicht
 

  • Hoe moeten school en leerplicht omgaan met ouders die hun kind niet laten deelnemen aan het onderwijs op afstand dat door de school is geregeld?
     
  • Hoe kan een kind toch onderwijs volgen als het niet beschikt over een laptop, PC of tablet?
     
  • Moet de school online lessen aanbieden?
     
  • Kunnen stages, met name in het praktijkonderwijs en vmbo, doorgang vinden?


Lees het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen


Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.

 

Lees meer in ons dossier

Uitgelichte Onderwerpen

Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt (langdurige) schooluitval voorkomen. Bekijk de animatie voor uitleg over de routes.

Hoe ga je om met geoorloofd verzuim (ziekteverzuim en schorsing) onder de AVG?

Ziekte en schorsing vallen beiden onder geoorloofde afwezigheid. Nergens in de…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.


In deze editie van het Ingrado Magazine


"In 2010 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid gecreëerd voor alle BOA’s om een eigen BOA-domein te vullen. Ingrado heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt en sindsdien heeft leerplicht zijn eigen domein Onderwijs, met specifieke opleidingseisen. De veranderingen leiden zowel tot enthousiasme als wat gemopper."

Naar artikel


Mededelingen

Topic voor thuiswerken - ontwikkelen:...

Ingrado heeft de afgelopen maanden verschillende signalen ontvangen over de verzuimaanpak 18+. Sommige regio’s hebben te maken met een dalend aantal verzuimmeldingen 18+ en vragen zich af of de scholen nog wel goed melden. Andere regio’s worden...

Internetconsultatie wetsvoorstel ‘aanpak...

De internetconsultatie van het concept wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’ is gestart. Om gegevensdeling in het sociaal domein te vergemakkelijken is de wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein opgesteld. ...

ADVERTENTIE