COVID-19 en het recht op onderwijs en ontwikkeling

In dit dossier verzamelen we nieuwsberichten, kennis en links naar de meest actuele informatie over het coronavirus en het (recht op) onderwijs.

Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.

Uitgelicht

Actuele informatie Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over o.a. examens, reisproducten,…

Stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim

In het Kamerdebat over onderwijs en corona van 17 juni 2020 heeft Minister Slob aangekondigd dat handhaving van de leerplicht weer…

Gerelateerde vragen

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
woensdag 25 maart 2020

Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.


Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 7 april 2020

Ingrado maakt zich zorgen over de kinderen die niet worden bereikt. We missen deze kinderen in het onderwijs en maken ons zorgen over hun veiligheid en hun recht op onderwijs en ontwikkeling.

Scholen zijn de ogen en oren van de gemeenten. Zij kunnen het aangeven als kinderen niet deelnemen of bereikt worden. De signalering dat kinderen niet in beeld zijn van de school, ligt in eerste instantie bij de scholen zelf.

Signalen worden bij leerplicht ingebracht. Op basis daarvan wordt besloten of het wijkteam, jeugd- en gezinscoaches of een leerplichtambtenaar de voorliggende partij is om deze kinderen te benaderen. De regie hiervoor ligt bij gemeente. De afspraak is dat samen bepaald wordt wie een eventueel bezoek ‘aan de deur’ brengt. Daarbij worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. De functie van de leerplichtambtenaar en de RMC-functionaris is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling en student centraal staat. Het gaat in dit geval niet om het handhaven van de Leerplichtwet.

Na contact met de leerling of student worden afspraken gemaakt over betrokkenheid van het lokale team, Veilig Thuis of jeugdhulpverleningsketen bij het kind of de jongere.

Daarbij is dus wel de privacy van belang. Zeker nu het mooi weer wordt en ramen en deuren weer meer open staan, zodat buren/voorbijgangers kunnen horen wat er wordt gezegd. Wordt de deur open gedaan, geef dan aan dat je je zorgen maakt om het gezin, omdat er geen contact gemaakt wordt. Vraag of je kunt bellen om te verder te kunnen praten.

Ga verder niet in op inhoud maar spreek af wanneer er contact gelegd gaat worden.

Handreikingen voor het gesprek

Ingrado maakte handreikingen voor het gesprek met jongeren en gezinnen. Ook bij een deurgesprek kunnen deze van pas komen. Lees meer over de handreikingen.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 2 juni 2020

De scholen voor het primair onderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Scholen voor het voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer gedeeltelijk open.

Er zijn ouders die willen dat hun kind onderwijs op afstand blijft volgen omdat zij behoren tot de risicogroep. Op deze manier willen zij voorkomen dat zij via hun kind met het corona-virus besmet worden. Hoe ga je hier mee om?

Dit is heel erg casus afhankelijk. Belangrijk is dat school in gesprek gaat met de ouders. Per situatie zal een afweging gemaakt moeten worden wat een verstandige keuze is en welke mogelijkheden er zijn. Deze afweging is in deze tijd voor iedereen een uitdaging. 

Leren hoe je hierover het gesprek voert? Meld je aan voor de training: Angst om weer naar school te gaan vanwege corona!

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 


Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs melden. Scholen wordt gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid. 


Eerder verzuim melden dan na de wettelijke 16 uur (voor leer- en kwalificatieplichtigen) in vier weken (voor studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie) mag altijd. 


Zo wordt de school gevraagd om een melding te doen van verzuim voor de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt als er zorgen zijn over een student. Bijvoorbeeld als een student bij de start van het schooljaar niet komt of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding “overig verzuim”. 


De leerplichtambtenaar of RMC-functionaris gaat dan onderzoeken waarom de student het programma niet volgt. Dit betreft zowel leer- en kwalificatieplichtige studenten als studenten tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Zie hiervoor het stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim.

Nieuws

Agenda