COVID-19 en het recht op onderwijs en ontwikkeling

In dit dossier verzamelen we nieuwsberichten, kennis en links naar de meest actuele informatie over het coronavirus en het (recht op) onderwijs.

Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.

Uitgelicht

Stappenplan handhavend optreden

In deze bijzondere periode van corona en gedeeltelijk (afstand) onderwijs staat het contact met de ouders en/of jongere nog steeds centraal. De…

Actuele informatie van de Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over de laatste stand…

Gerelateerde vragen

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 13 augustus 2020

In deze situatie zijn meerdere benaderingen mogelijk, lees meer over ieders rol in het document van de Rijksoverheid

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 


Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs melden. Scholen wordt gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid. 


Eerder verzuim melden dan na de wettelijke 16 uur (voor leer- en kwalificatieplichtigen) in vier weken (voor studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie) mag altijd. 


Zo wordt de school gevraagd om een melding te doen van verzuim voor de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt als er zorgen zijn over een student. Bijvoorbeeld als een student bij de start van het schooljaar niet komt of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding “overig verzuim”. 


De leerplichtambtenaar of RMC-functionaris gaat dan onderzoeken waarom de student het programma niet volgt. Dit betreft zowel leer- en kwalificatieplichtige studenten als studenten tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Zie hiervoor het stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 22 september 2020

De overheid tracht de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken.


De MBO Raad heeft een update gemaakt van de richtlijnen die van toepassing zijn binnen het MBO.


De richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.


> Bekijk de richtlijnen versie 2.0 van en voor het mbo in de huidige COVID-19 periode

Nieuws

Agenda