COVID-19 en het recht op onderwijs en ontwikkeling

In dit dossier verzamelen we nieuwsberichten, kennis en links naar de meest actuele informatie over het coronavirus en het (recht op) onderwijs.

Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.

Uitgelicht

Actuele informatie van de Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over de laatste stand…

Gerelateerde vragen

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 4 januari 2021

  • Voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo4;
  • Voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro in alle leerjaren; dit zijn beroepsgerichte programma’s, profielmodules en beroepsgerichte keuzevakken op vmbo en praktijkvakken in het pro en vso;
  • Voor leerlingen in het primair onderwijs met één of twee ouders met een cruciaal beroep;
  • Voor leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school samen met de gemeente bepaalt om welke individuele leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers;
  • Voor het vso en het pro geldt dat het overgrote merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. Dit betekent in de praktijk dat nagenoeg alle vso- en pro-scholen volledig open zijn en fysiek onderwijs hier de norm blijft.


> Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 4 januari 2021

Voor die leerlingen waarvoor een uitzondering geldt dat onderwijsactiviteiten op school moeten plaatsvinden, geldt dat die leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. In dat geval is de reguliere leerplicht van kracht.

Specifiek gaat het om examenleerlingen, praktijkgerichte vakken en leerlingen in het voorexamenjaar, inclusief vwo 4, voor wie in deze periode schoolexamens staan gepland.

Fysiek naar school voor leerlingen in een kwetsbare positie gebeurt in overleg met leerling en - waar passend - ouders/verzorgers. Hiervoor geldt in ieder geval de verplichting het aangeboden onderwijsprogramma te volgen, dan wel thuis of op school.

De huidige RIVM-richtlijnen over wanneer kinderen niet naar school mogen bij coronagerelateerde klachten blijven van kracht.

> Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 4 januari 2021

Zowel scholen in het primair als voortgezet onderwijs zijn verplicht om verzuim te melden als leerlingen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerd onderwijs op afstand.

Uitgangspunt hierbij is dat er sprake moet zijn van ‘geregeld schoolbezoek’, om aan de Leerplichtwet 1969 te voldoen. Onder het ‘geregeld schoolbezoek’ wordt verstaan dat de leerling het onderwijsprogramma dat hem vanuit de school wordt aangeboden volledig volgt. Doet de leerling dat niet, dan is er sprake van verzuim.

Zeker in deze tijd is het melden van verzuim van belang, om alle leerlingen goed in beeld te houden en hiermee de eventuele achterstanden zo klein mogelijk te houden.

> Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 4 januari 2021

Wanneer uw school constateert dat een leerling het programma niet volgt en de wettelijke meldingsplicht nog niet is ontstaan, maar er wel zorgen zijn om een leerling kan een school met het oog hierop een melding doen via het verzuimregister in de categorie ‘overig verzuim’.

De school en de leerplichtambtenaar stemmen met elkaar af hoe contact wordt gehouden met de leerling en zijn of haar ouders om tot een oplossing te komen.

> Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 4 januari 2021

Vavo-leerlingen zijn examenleerlingen en volgen, ook met de verscherpte maatregelen, fysiek onderwijs op de instelling.

Het is van belang dat leerlingen in het examenjaar fysiek onderwijs krijgen om zich goed voor te bereiden op de examens.

> Bekijk hier een compleet overzicht van QenA's van de Rijksoverheid

Nieuws

Agenda