Extra hulp kwetsbare leerling tijdens coronacrisis

Minister Slob heeft de Tweede Kamer laten weten dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor hulp aan kwetsbare leerlingen die door het coronavirus niet naar school of de opvang kunnen.

Er zijn door verschillende partijen, waaronder Ingrado, zorgen geuit over kwetsbare leerlingen voor wie het thuisonderwijs niet mogelijk is door een onveilige thuissituatie of psychische problemen. Er is nu gehoor gegeven aan de wens om deze leerlingen buitenhuis op te vangen en onderwijs te geven.

Gemeenten ontvangen van de regering extra geld om samen met scholen, de kinderopvang, Veilig Thuis en jeugdzorg buitenhuis onderwijs en opvang te organiseren. De betrokken partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.

Speciaal voor kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting is een crisisfonds opgericht: samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl

Ook noemen wij graag Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds voor eventuele steun voor kwetsbare leerlingen.

Bericht ministerie van OCW

Kamerbrief


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.