Home » Over Ingrado » Dienstverlening

Dienstverlening

Als brede brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten) is Ingrado een vraagbaak voor haar leden, ketenpartners en andere relaties. Leden hebben voordelen ten opzichte van niet-leden, waaronder:

  • Juridisch advies via vraagenantwoord@ingrado.nl
  • Workshops en lezingen tijdens de bijeenkomsten van Ingrado (in de agenda vind je de laatste info)
  • Als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en RMC
  • Drie maal per jaar Ingrado magazine
  • Tweewekelijkse nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom het recht op onderwijs

Jaarverslagen
Ingrado wil kennisuitwisseling mogelijk maken door jaarverslagen van gemeenten en regionale bureaus toegankelijk te maken voor haar leden. De jaarverslagen zijn als download beschikbaar.

Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht en RMC (LKLR)
Vanaf 1 januari 2016 kunnen alle leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers door aanmelding in het kwaliteitsregister laten zien dat ze als professional in het sociale domein stáán voor kwaliteit en dat ze werk maken van het bijhouden van hun vakkennis.