Home » Over Ingrado » ANBI

ANBI


De Vereniging Ingrado is een algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd. Een ANBI wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo hoef je bij de contributie aan de vereniging geen belasting te betalen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Om deze bijzondere fiscale status te krijgen, moet Ingrado voldoen aan diverse vereisten. Deze eisen zijn per 1 januari 2014 uitgebreid. Deze uitbreiding betreft onder andere een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Hieronder vind je een overzicht van deze gegevens.

Algemene gegevens
De naam van de instelling is Ingrado, met vereniging als rechtsvorm.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer van Ingrado is:  007369529

Het post- of bezoekadres van Ingrado is : Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam.

Doelstelling en missie
Ingrado draagt actief bij aan het beschermen en versterken van het recht op onderwijs. De vereniging bevordert beleid gericht op de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk en realiseert voorwaarden zodat haar leden hun werk goed kunnen doen.

Ingrado zet de ontwikkeling van alle jongeren centraal. Het recht op onderwijs betekent voor Ingrado dat jongeren in staat gesteld worden competenties te verwerven die leiden tot economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Ingrado gaat er vanuit dat jongeren op hun beurt optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het recht op onderwijs hen biedt.

Ingrado verbindt alle partijen die betrokken zijn bij de bescherming en versterking van het recht op onderwijs. We bieden die partijen een podium, initiëren beleid, creëren voorwaarden en dagen uit tot ontwikkeling, verbetering en professionalisering. We willen het recht op onderwijs in brede zin tot bloei laten komen in een veilige, motiverende, inspirerende onderwijsomgeving.

Ingrado zoekt de samenwerking met organisaties die deze omgeving kunnen helpen realiseren zodat jongeren een startkwalificatie kunnen behalen of, als dat niet mogelijk is, een alternatieve route kunnen volgen. En die zo, net als Ingrado zelf, het recht op onderwijs helpen beschermen en versterken.

Jaarrapport
In het jaarrapport vind je het bestuursverslag, het verslag van de Raad van Toezicht, het verslag van de auditcommissie, het activiteitenverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening. Het nieuwste document kun je hieronder downloaden.