Werkagenda

De registratie en begeleiding van jongeren die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten is onder de RMC-wetgeving belegd bij de RMC-regio’s. Deze RMC-regio’s, met steeds een grote gemeente als contactgemeente, vallen niet samen met de verzorgingsgebieden van MBO-instellingen: een groot ROC heeft leerlingen uit een groot deel van het land en had daarmee sinds het begin van de RMC-functie in 2002 te maken met meerdere, en soms vele, contactgemeenten.

Onderwijsinstelling centraal
Bij een preventieve aanpak van voortijdig schoolverlaten verschuift de aandacht steeds meer van de woongemeente van de jongere naar de onderwijsinstelling. Met de MBO-instellingsgerichte aanpak (MIGA), ontwikkeld in het project Verzuim 18+, wordt aan deze verschuiving gestalte gegeven: de onderwijsinstelling is immers primair verantwoordelijk voor het onderwijs en de deelname van studenten aan dat onderwijs, het beleid en de aanpak van verzuim dáár staat dan ook centraal.

Meer over dit onderwerp