Wat is RMC?

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. 


Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar. 

Meer over dit onderwerp

Richtlijn verzuim 18+

In het kader van het project Verzuim 18+, We missen je! stelde Ingrado, samen met de betrokken partners…

DUO verwijzing

Het ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs, scholen en de gemeente zetten zich samen in om voortijdig schooluitval te…

Publicaties over RMC en vsv

Hieronder vind je een overzicht van publicaties, artikelen en interviews over RMC en voortijdig schoolverlaten Interview…

Onderzoek naar vsv

Hieronder vind je een overzicht van recent en/of relevant onderzoek naar voortijdig schoolverlaten. Jongere zonder startkwalificatie vindt minder vaak werk.…

VSv Kompas

Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) is een digitaal platform dat de meest actuele informatie over verzuim…

Hoe is RMC vastgelegd in de wet?

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet houdende regels inzake de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdige Schoolverlaten in…

Cijfers en achtergronden vsv

Hoeveel nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn er landelijk, regionaal, per gemeente of onderwijsinstelling, in welke onderwijssectoren vindt de uitval…

RMC-regio’s en organisatie

Gemeenten werken voor het uitvoeren van de RMC-functie samen in regio’s. Dit is wettelijk vastgelegd. In Nederland zijn…

Taak RMC-functie

De RMC-functie omvat de volgende taken (vastgelegd in wetgeving):   een sluitende melding en registratie van…

RMC Manifest: voor alle jongeren een toe...

Om nog slagvaardiger te kunnen zijn en iedere jongere een passende plek te laten vinden, hebben we een…

Stroomschema’s vrijstelling, verzuim of...

De wet- en regelgeving op het gebied van Leerplicht en RMC biedt een prachtig kader om het recht…

Verzuim 18+

De aanpak van verzuim is meer dan ooit een zaak van alle betrokkenen. Het welzijn en de toekomst…

Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC

Leerplicht Leerlingen zijn tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden leerplichtig. Dit betekent dat…