Vrijstellingen

De Leerplichtwet kent twee verschillende vrijstellingen, namelijk vrijstelling van de inschrijvingsplicht en vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Daarbij zijn een aantal vrijstellingsgronden gedefinieerd.

Hoe komt een vrijstelling tot stand en wat wordt van betrokkenen verwacht?

Ingrado krijgt regelmatig vragen over vrijstellingen. Zie onze rubriek Vraag & antwoord.

 


Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet
De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing? De handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet geeft helderheid.


Verdieping en praktische hulp
Hieronder vindt u aanvullende informatie over dit onderwerp. Deze informatie is onderverdeeld in categorieën. De categorieën 'onderzoek' en 'publicaties' gaan dieper in op achtergronden en ontwikkelingen. De categorie 'instrumenten' biedt (aanvullende) hulpmiddelen voor beleid en praktijk.

Meer over dit onderwerp

Reactie internetconsultatie vrijstelling...

Op 1 september 2020 is de internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel tot wijziging van de vrijstelling van de…

Onderzoek Regioplan naar groei vrijstell...

Regioplan heeft vanuit onze beroepsgroep veel medewerking gehad bij de uitvoering van hun onderzoek naar de groei van…

Stroomschema’s vrijstelling, verzuim of...

De wet- en regelgeving op het gebied van Leerplicht en RMC biedt een prachtig kader om het recht…