Visie Verzuim 18+

In het beleid gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de preventieve aanpak. Dat vraagt om een nieuwe visie op de hoe RMC en mbo-instellingen om gaan met het melden van verzuim en de aanpak bij die meldingen. In het project Verzuim 18+ is een visie hierop ontwikkeld. De animatie hieronder legt in 1 minuut uit wat de visie inhoudt.

 

Meer over dit onderwerp