Omgaan met COVID 19 in het vo

Meer over dit onderwerp

Handvatten voor schoolbesturen po vo - v...

Dit servicedocument biedt handvatten voor schoolbesturen in po en vo om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen…

Brief aan de Tweede Kamer over examens v...

Deze brief van 17 maart bevat de uitwerking van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) voor…

Corona-onderwijsbulletin #1

Met dit bulletin informeert het ministerie van OCW haar ketenpartners een paar keer per week over antwoorden op vragen – bijvoorbeeld over…

Kamerbrief continuïteit po en vo na maa...

Hoe kan het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaan ondanks de crisis rondom het coronavirus? En hoe…