Meer over thuiszitters

Thuiszitters zijn kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Het recht op onderwijs is hier in het geding. Ingrado spant zich in om het recht op onderwijs en het recht op ontwikkeling ook voor deze kinderen te waarborgen.

Uit het dossieronderzoek thuiszitters van 2010 van Ingrado blijkt dat bij het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten meerdere van onderstaande problemen tegelijk spelen:

  • psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis;
  • gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel);
  • wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen;
  • bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere;
  • thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis.

Daarnaast blijkt de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) een risico op thuiszitten met zich mee te brengen. Dit komt bijvoorbeeld doordat een leerling in het voortgezet onderwijs te maken krijgt met (vak)docenten in plaats van een groepsleerkracht. Dit is voor sommige leerlingen een grote overgang. Ook is de schaal van een vo-school groter.

Meer over dit onderwerp

Het verhaal achter de cijfers - thuiszit...

Recent voerde Ingrado een verkenning uit onder de 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Geïnventariseerd werd wat het effect is…

Onderzoek naar thuiszitters

Wat is de oorzaak van thuiszitten en welke aanpak werkt? Een overzicht van uitgevoerde onderzoeken. Thuiszitters, sneller terug…

Downloads

Thuiszitten aanpakken? Deze hulpmiddelen bieden houvast. Handreikingen, maatwerkoplossingen en meer. Routekaart Passend onderwijs zonder thuiszitters Deze routekaart…

‘Dit ben ik’ - Portretten van thuiszitte...

Tien jongeren, variërend in leeftijd van 11 tot 19 jaar. Tien voormalige thuiszitters. Tien verschillende verhalen. Gebundeld in…

Thuiszitters: digitaal boeket voor wetho...

Speciaal voor de Landelijke Actieweek Thuiszitters biedt de organisatie alle wethouders in Nederland een digitaal ‘boeket’ bloemen aan.…