Meer over onderwijs op een andere locatie

Welke stukken over dit onderwerp moet je kennen?
 


Verdieping en praktische hulp
Hieronder vind je aanvullende informatie over dit onderwerp. Deze informatie is onderverdeeld in categorieën. De categorieën 'onderzoek' en 'publicaties' gaan dieper in op achtergronden en ontwikkelingen. De categorie 'instrumenten' biedt (aanvullende) hulpmiddelen voor beleid en praktijk.

Meer over dit onderwerp

Magazine ‘OplossingenLab bruist en bor...

In het magazine OplossingenLab bruist en borrelt lees je over mogelijke oplossingen voor knelpunten in de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.…

Reactie Ingrado op internetconsultatie O...

Onlangs sloot de internetconsultatie over onderwijs op een andere locatie. Ook Ingrado maakte gebruik van de…

Notitie Ingrado over artikel 5 onder b (...

Ingrado heeft zich naar aanleiding van de kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan school afgevraagd wat de…

Reactie Ingrado op brief Onderwijs op ee...

Ingrado noemt in deze brief, de plannen die staatssecretaris Dekker in zijn kamerbrief Onderwijs op een andere…

Kamerbrief Onderwijs op een andere locat...

Met de voorstellen in deze brief biedt (toenmalig) staatsecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, meer mogelijkheden voor onderwijs op een…

Onderzoek Onderwijs op een andere locati...

De afgelopen jaren is de aandacht voor kinderen met een vrijstelling van de Leerplichtwet 1969 (Lpw) gegroeid. In…

Als onderwijs en zorg beide nodig zijn

Een of twee dagen in de week naar school, de andere dagen thuis werken. Het kan een oplossing…