Landelijke Aanpak 16-27

Ingrado is samenwerkingspartner in de landelijke aanpak 16-27. Deze zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten. 

De integrale samenwerking van de Landelijke Aanpak 16-27 is erop gericht om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het bereiken van een stabiele basis op de leefdomeinen onderwijs, netwerk & vrije tijd, werk & inkomen, wonen en welzijn op weg naar volwassenheid.

Als samenwerkingsverband weten we meer en bereiken we meer. Meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren. Vanuit hun eigen expertise werken de aangesloten kennisinstituten, landelijke branche- en beroepsverenigingen en gemeenten samen binnen Landelijke Aanpak 16-27. 

Voor meer informatie kun je terecht op de website 16-27.nl

Meer over dit onderwerp