Instrumentarium

In de begeleiding van jongeren die het onderwijs zonder startkwalificatie (dreigen te) verlaten heeft de RMC-functie een unieke positie: als geen ander kent de RMC-er het netwerk rondom deze jongeren én hij heeft toegang tot veel informatie over deze jongeren. In het position paper (zie download hieronder) dat RMC-coördinatoren in 2012 met Ingrado vaststelden staat over deze informatiepositie:

Kennis voor signaleren en presentatie
"De RMC kent van alle jongeren de opleidings- en arbeidsmarktachtergrond. Op basis daarvan signaleert zij trends en ontwikkelingen. Zij maakt deze zichtbaar en biedt partijen inzicht in wat wel en niet werkt, hetgeen direct bijdraagt aan stellen van prioriteiten en ondernemen van actie."

De werkgroep Instrumentarium werkte in het project Verzuim 18+ aan de instrumenten om deze informatiepositie verder te versterken.

Downloads

Meer over dit onderwerp