Deskundigheid

De inzet van de RMC-functie is steeds meer gericht op preventie, zoals de aanpak van ongeoorloofd verzuim, ook voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de RMC functionaris waar nodig, beter toegerust moeten zijn om juist die preventieve taak adequaat uit te voeren.

In het project Verzuim 18+ zijn hiervoor trainingen ontwikkeld, aangeboden en gevolgd voor en door RMC-medewerkers.

 

Meer over dit onderwerp