de RMC-functie

Wat is RMC?

RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar.

Meer over dit onderwerp