Home » Ledenservice » Standpunten

Standpunten

Reactie Ingrado op brief ‘ Cijfers Leerplicht en aanpak thuiszitters’
09 februari 2016 - Reactie op de Kamerbrief over cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters van 3 februari 2016 waarin staatssecretaris Dekker (OCW) de Tweede Kamer informeert over de aantallen leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 niet naar school gingen.

Download standpunt


Standpunt bij internetconsultatie 1 april aanmelding, toelatingsrecht en recht op studiekeuzeadvies in het mbo
09 september 2015 - De overgang van vo naar mbo kan kwetsbaar zijn voor leerlingen. Het wetsvoorstel beoogt de overstap van jongeren naar het mbo te verbeteren en daarbij de positie van de aankomend mbo-student te versterken. Ingrado maakte gebruik van de mogelijkheid te reageren.

Download standpunt 


Reactie Ingrado op het rapport Werkt passend onderwijs? Stand van zaken een jaar na dato van de Kinderombudsman
08 september 2015 - Vandaag verscheen het rapport van de Kinderombudsman over de ervaringen na een jaar passend onderwijs. Daarin wordt ook onze beroepsgroep genoemd. aanleiding voor Ingrado om met een eerste reactie te komen. U vindt de reactie hieronder als download.

Download standpunt


Standpunt bij internetconsultatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022
02 april 2015 - Vorige week sloot de internetconsultatie Wijziging Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Ook Ingrado maakte gebruik van de mogelijkheid te reageren. U kunt het volledige standpunt hieronder downloaden.

Download standpunt


Reactie Ingrado op Aanpak jongeren in kwetsbare posities
21 januari 2015 - Graag delen wij met u onze reactie op de beleidsbrief ‘Extra kansen voor jongeren in kwetsbare posities’ van Minister Bussemaker dd. 12 december 2014-30079-53. U kunt de brief aan de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer hieronder downloaden.

Download standpunt


Oudere standpunten

Brief over voortgang van voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht - 02 april 2014
Standpunt Ingrado Verlengde kwalificatieplicht - 11 juni 2013
Standpunt thuiszitters n.a.v. rapport Kinderombudsman 'Van leerplicht naar leerrecht' - 24 mei 2013
Reactie op wetsvoorstel register vrijstellingen - 09 mei 2012
Reactie op Passend onderwijs - 27 juni 2011
Ingrado manifest: Investeren in onderwijs betekent keuzes durven en willen maken - juni 2010