Vraag & antwoord: COVID-19 (coronavirus)

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 7 juli 2020

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die toch terugkomen uit een oranje of rood land worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 7 juli 2020

Het is de verantwoordelijk van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen de school geregeld bezoeken. In deze lijn is het de eigen verantwoordelijkheid van ouders als ze naar een land afreizen waar een oranje/rood reisadvies geldt.


Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. 


Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. 


Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie in gebieden waarvan afgeraden wordt om er op vakantie te gaan is geen geldige reden voor verzuim. Ouders moeten er voor zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Als dit niet het geval is, kan de school een verzuimmelding doen en zal de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen. Het handhavend optreden behoort dan tot de mogelijkheden. 


Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden (maar het is ook niet verboden).

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Zie hiervoor het stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 2 juli 2020

Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 


Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs melden. Scholen wordt gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid. 


Eerder verzuim melden dan na de wettelijke 16 uur (voor leer- en kwalificatieplichtigen) in vier weken (voor studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie) mag altijd. 


Zo wordt de school gevraagd om een melding te doen van verzuim voor de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt als er zorgen zijn over een student. Bijvoorbeeld als een student bij de start van het schooljaar niet komt of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding “overig verzuim”. 


De leerplichtambtenaar of RMC-functionaris gaat dan onderzoeken waarom de student het programma niet volgt. Dit betreft zowel leer- en kwalificatieplichtige studenten als studenten tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 2 juni 2020

De scholen voor het primair onderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Scholen voor het voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer gedeeltelijk open.

Er zijn ouders die willen dat hun kind onderwijs op afstand blijft volgen omdat zij behoren tot de risicogroep. Op deze manier willen zij voorkomen dat zij via hun kind met het corona-virus besmet worden. Hoe ga je hier mee om?

Dit is heel erg casus afhankelijk. Belangrijk is dat school in gesprek gaat met de ouders. Per situatie zal een afweging gemaakt moeten worden wat een verstandige keuze is en welke mogelijkheden er zijn. Deze afweging is in deze tijd voor iedereen een uitdaging. 

Leren hoe je hierover het gesprek voert? Meld je aan voor de training: Angst om weer naar school te gaan vanwege corona!