Vraag & antwoord: COVID-19 (coronavirus)

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 6 oktober 2020

Voor terugkomst van vakantie na de herfst- en kerstvakantie wordt de bestaande lijn aangehouden: de school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen, die niet naar school kunnen vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de vakantie. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.


De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. 


Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 6 oktober 2020

Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze vast in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschapsraad moet instemmen.


Kijk voor meer duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs op deze pagina van de Rijksoverheid


Over de vraag wat de consequenties kunnen zijn bij het weigeren van het dragen van een mondkapje is OCW op dit moment in beraad. Houd de website en nieuwsbrief van Ingrado in de gaten voor het antwoord op die vraag.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 1 oktober 2020

Kijk in het corona-onderwijsbulletin #13 of in het servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19. Je vindt ze op deze pagina.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 22 september 2020

De overheid tracht de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken.


De MBO Raad heeft een update gemaakt van de richtlijnen die van toepassing zijn binnen het MBO.


De richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.


> Bekijk de richtlijnen versie 2.0 van en voor het mbo in de huidige COVID-19 periode

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 13 augustus 2020

In deze situatie zijn meerdere benaderingen mogelijk, lees meer over ieders rol in het document van de Rijksoverheid