Vraag & antwoord: Ander onderwijs

Categorie: Ander onderwijs
donderdag 26 maart 2020

Met een gedoogbeschikking geeft de leerplichtambtenaar een verklaring af op de hoogte te zijn van het staken van de opleiding en gedoogt hij/zij dat de leerling/student tot de start van het nieuwe schooljaar een alternatief programma volgt. Indien het alternatieve programma bestaat uit een combinatie van algemeen vormende vakken op school en stage en/of werk onder toezicht van school is er geen gedoogbeschikking nodig. Zo lang de jongere staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling, is deze verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Met een gedoogbeschikking lost leerplicht het probleem van het onderwijs op. Het streven moet zijn samen met school een oplossing te vinden waarmee de jongere in beeld blijft. Het afgeven van een gedoogbeschikking is daarom volgens Ingrado niet de geschikte werkwijzee..