Vraag & antwoord: Absoluut verzuim

Categorie: Absoluut verzuim
dinsdag 28 juni 2016

Als een andere school bereid is om de leerling toe te laten dan mag de basisschool de leerling verwijderen. Dus zodra het speciaal onderwijs de leerling wil toelaten mag de basisschool deze leerling verwijderen. Indien ouders in bezwaar gaan tegen de TLV dan maakt dat voor het proces niet uit. Een bezwaar schorst namelijk de werking van een besluit niet.

Oftewel de TLV blijft geldig, totdat er naar aanleiding van het bezwaar een nieuw besluit is genomen, of hij blijft geldig omdat het bezwaar ongegrond is.

De basisschool hoeft dus niet te schorsen, maar kan overgaan tot verwijdering.

Indien ouders hun kind niet op een andere school inschrijven zijn ze verwijtbaar en kan er een proces verbaal absoluut verzuim worden opgemaakt.

Categorie: Absoluut verzuim
woensdag 1 april 2015

De bepalingen over toelating en langdurige afwezigheid gelden ook voor het niet bekostigd onderwijs volgens artikel 58 Wet voortgezet onderwijs.

Uitschrijving daarentegen is niet opgenomen in dit artikel. Dat houdt in dat een particuliere school de leerling mag uitschrijven zonder dat daartegenover een school staat die bereid is de leerling toe te laten.