Vraag & antwoord: Schorsing en verwijdering

Categorie: Schorsing en verwijdering
dinsdag 2 oktober 2018

Bij schorsing is er sprake van geoorloofd afwezig zijn. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar geen rol heeft.

Categorie: Schorsing en verwijdering
dinsdag 29 mei 2018

Regelmatig krijgen we de vraag of ziekteverzuim en schorsing door school moet worden gemeld bij leerplicht.

Bij ziekteverzuim en schorsing is er sprake van geoorloofd verzuim. Dit wordt niet gemeld bij leerplicht. Tenzij school vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan wordt dit gemeld als overig verzuim.

Lees hier meer over wat school moet melden

Categorie: Schorsing en verwijdering
dinsdag 5 december 2017


Te laat komen is een overtreding van de Leerplichtwet. Leerlingen die vaak te laat komen kunnen bij de leerplichtambtenaar worden gemeld.

Te laat komen is geen grond voor schorsing. Schorsen gebeurt in geval van grensoverschrijdend gedrag en dat is te laat komen niet.

Bij schorsing geldt dat er sprake is van geoorloofd afwezig zijn. Bij te laat komen kan de leerplichtambtenaar bijvoorbeeld een HALT afdoening inzetten.

Lees meer over schorsen en verwijderen in ons dossier leerplicht.

Categorie: Schorsing en verwijdering
vrijdag 23 december 2016

Time-out, interne schorsing etc. zijn termen waarvan de Inspectie van het Onderwijs heeft aangegeven dat zij vallen onder een schorsing. Dit moet dus op juridisch correcte wijze worden opgepakt. Dus een officiële brief, met een bezwaarmogelijkheid.

Bij een schorsing langer dan 1 dag, moet de inspectie op de hoogte worden gebracht. Na 5 dagen moet de leerling met goede afspraken weer worden toegelaten. Kijk hier voor meer informatie over schorsing en verwijdering.

Houdt de school zich hier niet aan de kan de leerplichtambtenaar de school hierop aanspreken. Veranderen zij niet in hun aanpak dan kan de leerplichtambtenaar een signaal afgeven bij de inspectie.

Categorie: Schorsing en verwijdering
dinsdag 28 juni 2016

Als een andere school bereid is om de leerling toe te laten dan mag de basisschool de leerling verwijderen. Dus zodra het speciaal onderwijs de leerling wil toelaten mag de basisschool deze leerling verwijderen. Indien ouders in bezwaar gaan tegen de TLV dan maakt dat voor het proces niet uit. Een bezwaar schorst namelijk de werking van een besluit niet.

Oftewel de TLV blijft geldig, totdat er naar aanleiding van het bezwaar een nieuw besluit is genomen, of hij blijft geldig omdat het bezwaar ongegrond is.

De basisschool hoeft dus niet te schorsen, maar kan overgaan tot verwijdering.

Indien ouders hun kind niet op een andere school inschrijven zijn ze verwijtbaar en kan er een proces verbaal absoluut verzuim worden opgemaakt.