Vraag & antwoord: Verzuim

Categorie: Verzuim
dinsdag 13 november 2018

Ingrado krijgt de laatste tijd regelmatig vragen over gamen en schoolverzuim. De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkent dwangmatig gamen inmiddels officieel als een verslaving. De kenmerken voor een gameverslaving zijn vastgesteld in de ICD-11 van de WHO.

Je kunt spreken van een verslaving op het moment dat:

- Je gebrek hebt aan controle over hoeveel je gamet;

- Je een voorkeur voor gamen hebt ten opzichte van andere activiteiten in je leven: je blijft gamen ook als dat negatieve consequenties heeft: dit kan fysiek zijn, bijvoorbeeld niet snel genoeg naar de wc gaan, je eten overslaan en vrienden in real life verwaarlozen.

Alleen een arts of psycholoog kan een verslaving vaststellen. Vraag professionals om hulp bij gameverslaving. Schakel met verslavingszorg.

Meer weten? Lees deze handreiking over (problematisch) gamen en schoolverzuim die we maakten in samenwerking met twee experts.

Categorie: Verzuim
dinsdag 29 mei 2018

Regelmatig krijgen we de vraag of ziekteverzuim en schorsing door school moet worden gemeld bij leerplicht.

Bij ziekteverzuim en schorsing is er sprake van geoorloofd verzuim. Dit wordt niet gemeld bij leerplicht. Tenzij school vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan wordt dit gemeld als overig verzuim.

Lees hier meer over wat school moet melden

Categorie: Verzuim
woensdag 2 mei 2018

Met de stroomschema's die Ingrado heeft ontwikkeld krijg je binnen een paar klikken antwoord op je vraag.

Er is een stroomschema voor PO, VO, MBO en SO. De laatst bekende school is het beginpunt. Aan de hand van het schema bepaal je of er sprake is van ongeoorloofd verzuim of VSV en zie je wie er actie kan ondernemen.

Kijk hier voor het stroomschema PO, VO, MBO of SO.

Categorie: Verzuim
dinsdag 24 oktober 2017

Als leerplichtambtenaar nodig je naar aanleiding van een verzuimmelding beide ouders uit. In de meeste gevallen komt de ouder waar de jongere op dat moment verblijft op gesprek. Als de andere ouder ook het gezag heeft over de jongere dan wordt deze ouder geïnformeerd over het gesprek. Dit betreft niet de inhoud van het gesprek maar de verzuimmelding en de vervolgacties van de leerplichtambtenaar.

Categorie: Verzuim
dinsdag 25 juli 2017

In de week voor de zomervakantie hoeven leerlingen maar weinig naar school. Ze zijn vaak op dinsdag, woensdag en donderdag al vrij. Op vrijdag moeten zij dan hun rapport nog ophalen. Dit duurt een half uur. De leerlingen die niet komen om hun rapport te halen wil de school bij leerplicht melden. Hoe kan je hier als leerplichtambtenaar mee omgaan?

Het ophalen is onderdeel van het lesrooster en dus verplichte onderwijstijd. School is niet verplicht deze afwezigheid te melden, tenzij de leerling daarmee 16 uur in 4 weken in totaal heeft verzuimd. Eerder melden mag altijd. Vanuit leerplicht zou je een kennisgeving van de melding of een waarschuwing naar de ouders kunnen sturen.