Vraag & antwoord: Algemeen

Categorie: Algemeen
dinsdag 13 november 2018

Kenmerken van een gameverslaving volgens WHO

De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkent dwangmatig gamen inmiddels officieel als een verslaving. De kenmerken voor een gameverslaving zijn vastgesteld in de ICD-11 van de WHO.

Je kunt spreken van een verslaving op het moment dat:

  • Je gebrek hebt aan controle over hoeveel je gamet;
  • Je een voorkeur voor gamen hebt t.o.v. andere activiteiten in je leven: je blijft gamen ook als dat negatieve consequenties heeft: dit kan fysiek zijn, bijvoorbeeld niet snel genoeg naar de wc gaan, je eten overslaan, vrienden in real life verwaarlozen. 

Alleen een arts of psycholoog kan een verslaving vaststellen. Vraag professionals om hulp bij gameverslaving. Schakel met verslavingszorg.

Meer weten? Lees deze handreiking over (problematisch) gamen en schoolverzuim die we maakten in samenwerking met twee experts.

Categorie: Algemeen
dinsdag 16 oktober 2018

In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

Vanuit Ingrado gaan we de notitie onderwijs zorg en leerplicht aanpassen aan de Variawet. We doen dit zodra de brief van de ministers Slob en De Jonge er is.

Categorie: Algemeen
maandag 26 februari 2018

Vraag:
Gescheiden ouders, beiden hebben het gezag, hebben een kind in het voortgezet onderwijs. Een van de ouders vraagt verlof aan wegens gewichtige omstandigheden. Moet school (tot en met 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10 schooldagen) de andere ouder betrekken in de aanvraag?

Antwoord:
Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden (er is bijvoorbeeld gecontroleerd of er een huwelijksfeest is en of de datum correct is) dan kan de directeur of de leerplichtambtenaar het verlof toekennen. Indien men vooraf weet dat de belanghebbende (de andere ouder) bezwaar gaat maken of het niet eens gaat zijn met het besluit, dan dient men deze voor het besluit te horen.

Het is dus van belang om tijdens het gesprek met de aanvrager hier duidelijkheid over te krijgen of aan geven dat de andere ouder als belanghebbende ook betrokken zal worden bij de aanvraag.

Op basis van de gesprekken met beide ouders kan het verlof wel of niet toegekend worden. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd of de leerplichtambtenaar gewoon toekennen.

De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.

Categorie: Algemeen
dinsdag 30 januari 2018

Voor een, door een gemeente aangestelde, leerplichtambtenaar gelden twee verschillende beëdigingen:
1.    Als ambtenaar van die gemeente. Dit is tevens een integriteitsverklaring. De tekst en wettelijke onderbouwing vind je hier.
2.    Als aangewezen leerplichtambtenaar van die betreffende gemeente(n). Deze tekst vind je hier (artikel 9)

Beide beëdigingen kunnen in een keer plaatsvinden en worden uitgevoerd door B&W (in praktijk vaak een verantwoordelijk wethouder die gemandateerd is) en moeten middels een ondertekende akte worden vastgelegd.
 
Voor een beëdiging in de zin van opsporingsbevoegdheid/Boa zal een verzoek moeten worden gedaan bij de Dienst Justis.

Categorie: Algemeen
dinsdag 16 januari 2018

De scholen zijn inderdaad een belangrijke partner bij de aanpak van verzuim. In 2018 worden daarom ook de scholen actief bij de MAS betrokken.

De ontwikkeling van de MAS is ingezet door de groep die betrokken was bij de Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim (SAS). Dus door OM, HALT, VNG en RvdK. Dit was pragmatisch ingegeven, waarbij het zeker de bedoeling is om scholen en ook ouders te gaan betrekken.

Op dit moment wordt door de begeleidingsgroep MAS bijvoorbeeld gewerkt aan een factsheet voor scholen met informatie over de MAS. Deze wordt, zodra hij klaar is, via de po-raad en vo-raad gecommuniceerd aan de scholen.