Kan er vrijstelling ontstaan voor het vieren van carnaval? En hoe zit het eigenlijk met vrijstelling in verband met godsdienst of levensovertuiging?

Categorie: Vrijstelling van geregeld schoolbezoek


Nee, carnaval geldt niet als een religieuze verplichting in verband met godsdienst of levensovertuiging.  Ook geldt het vieren van carnaval niet als gewichtige omstandigheid. Dit betekent dat artikel 11 onder e en 11 onder g van de leerplichtwet niet van toepassing zijn. Meer informatie over vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging is te vinden in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), blz 41.