Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 6 oktober 2020

  Voor terugkomst van vakantie na de herfst- en kerstvakantie wordt de bestaande lijn aangehouden: de school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen, die niet naar school kunnen vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de vakantie. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.


  De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. 


  Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 6 oktober 2020

  Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze vast in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschapsraad moet instemmen.


  Kijk voor meer duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs op deze pagina van de Rijksoverheid


  Over de vraag wat de consequenties kunnen zijn bij het weigeren van het dragen van een mondkapje is OCW op dit moment in beraad. Houd de website en nieuwsbrief van Ingrado in de gaten voor het antwoord op die vraag.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  donderdag 1 oktober 2020

  Kijk in het corona-onderwijsbulletin #13 of in het servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19. Je vindt ze op deze pagina.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 22 september 2020

  De overheid tracht de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken.


  De MBO Raad heeft een update gemaakt van de richtlijnen die van toepassing zijn binnen het MBO.


  De richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.


  > Bekijk de richtlijnen versie 2.0 van en voor het mbo in de huidige COVID-19 periode

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  donderdag 13 augustus 2020

  In deze situatie zijn meerdere benaderingen mogelijk, lees meer over ieders rol in het document van de Rijksoverheid

  Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt een ICT-systeem, de “voorziening vroegtijdig aanmelden mbo” (vva), ontwikkeld. De vva zorgt er voor dat alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten op dezelfde manier aan de wet kunnen voldoen, en op een eenvoudige manier de verplichte uitwisseling van gegevens kunnen uitvoeren.  

  Categorie: Algemeen Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  De volgende statussen van de aanmelding van een leerling moeten door de mbo-instellingen aan de vo-scholen en de gemeenten worden gemeld:

  • de leerling is aangemeld,
  • de aanmelding is ingetrokken (door de leerling),
  • de aanmelding kan niet tot een inschrijving leiden,
  • aan de leerling is een onderwijsovereenkomst aangeboden,
  • de leerling is ingeschreven.

  Categorie: Algemeen Categorie: VVA Categorie: Privacy Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  De wet stelt de volgende uitwisseling van gegevens verplicht:

  • vo-scholen dienen jaarlijks aan de gemeenten op te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. Het gaat om alle vo-scholen: vmbo, havo, vwo, vso, pro en vavo. 
    
  • mbo-instellingen dienen de status van de aanmelding van de leerlingen te melden aan de vo-scholen (waar de leerling is ingeschreven) en, als de leerling jonger is dan 23 jaar en geen startkwalificatie heeft, aan de gemeente (waar de leerling woont).

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 3 augustus 2020

  De school hoeft voor kinderen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de zomervakantie niet naar school kunnen, geen verzuimmelding bij de leerplichtambtenaar te doen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor het reisadvies tijdens de vakantie wijzigt van geel naar oranje of rood vanwege een corona-uitbraak en die daardoor bij thuiskomst dringend geadviseerd worden om in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 3 augustus 2020

  Wanneer ouders op vakantie naar het buitenland gaan, wordt aangeraden om eerst op deze site te kijken en het advies op te volgen: controleer eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

  Ouders en kinderen boven de 12 jaar moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen. Scholen doen er verstandig aan ook hun personeel hierop te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

  De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.