Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen leden van Ingrado kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt een ICT-systeem, de “voorziening vroegtijdig aanmelden mbo” (vva), ontwikkeld. De vva zorgt er voor dat alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten op dezelfde manier aan de wet kunnen voldoen, en op een eenvoudige manier de verplichte uitwisseling van gegevens kunnen uitvoeren.  

  Categorie: Algemeen Categorie: VVA Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  De volgende statussen van de aanmelding van een leerling moeten door de mbo-instellingen aan de vo-scholen en de gemeenten worden gemeld:

  • de leerling is aangemeld,
  • de aanmelding is ingetrokken (door de leerling),
  • de aanmelding kan niet tot een inschrijving leiden,
  • aan de leerling is een onderwijsovereenkomst aangeboden,
  • de leerling is ingeschreven.

  Categorie: Algemeen Categorie: VVA Categorie: Privacy Categorie: Gerelateerde wetgeving
  dinsdag 11 augustus 2020

  De wet stelt de volgende uitwisseling van gegevens verplicht:

  • vo-scholen dienen jaarlijks aan de gemeenten op te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. Het gaat om alle vo-scholen: vmbo, havo, vwo, vso, pro en vavo. 
    
  • mbo-instellingen dienen de status van de aanmelding van de leerlingen te melden aan de vo-scholen (waar de leerling is ingeschreven) en, als de leerling jonger is dan 23 jaar en geen startkwalificatie heeft, aan de gemeente (waar de leerling woont).

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 3 augustus 2020

  De school hoeft voor kinderen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de zomervakantie niet naar school kunnen, geen verzuimmelding bij de leerplichtambtenaar te doen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor het reisadvies tijdens de vakantie wijzigt van geel naar oranje of rood vanwege een corona-uitbraak en die daardoor bij thuiskomst dringend geadviseerd worden om in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  maandag 3 augustus 2020

  Wanneer ouders op vakantie naar het buitenland gaan, wordt aangeraden om eerst op deze site te kijken en het advies op te volgen: controleer eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

  Ouders en kinderen boven de 12 jaar moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen. Scholen doen er verstandig aan ook hun personeel hierop te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

  De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.


  woensdag 15 juli 2020

  Het ministerie van OCW heeft een servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven aan de landelijke coronamaatregelen die op 1 juli 2020 van kracht zijn geworden. Specifiek is dit document bedoeld ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie.

  > Bekijk het servicedocument

  Categorie: COVID-19 (coronavirus) Categorie: Verzuim
  donderdag 2 juli 2020

  Zie hiervoor het stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim.

  Categorie: COVID-19 (coronavirus) Categorie: Verzuim
  donderdag 2 juli 2020

  Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 


  Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs melden. Scholen wordt gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid. 


  Eerder verzuim melden dan na de wettelijke 16 uur (voor leer- en kwalificatieplichtigen) in vier weken (voor studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie) mag altijd. 


  Zo wordt de school gevraagd om een melding te doen van verzuim voor de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt als er zorgen zijn over een student. Bijvoorbeeld als een student bij de start van het schooljaar niet komt of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding “overig verzuim”. 


  De leerplichtambtenaar of RMC-functionaris gaat dan onderzoeken waarom de student het programma niet volgt. Dit betreft zowel leer- en kwalificatieplichtige studenten als studenten tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.


  donderdag 2 juli 2020

  Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school.

  Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding.

  Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

  Het volledige antwoord op deze vraag en vele andere vragen rond de coronacrisis en (het recht op) onderwijs vind je bij de FAQ van de Rijksoverheid.


   

  Categorie: COVID-19 (coronavirus)
  dinsdag 2 juni 2020

  De scholen voor het primair onderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Scholen voor het voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer gedeeltelijk open.

  Er zijn ouders die willen dat hun kind onderwijs op afstand blijft volgen omdat zij behoren tot de risicogroep. Op deze manier willen zij voorkomen dat zij via hun kind met het corona-virus besmet worden. Hoe ga je hier mee om?

  Dit is heel erg casus afhankelijk. Belangrijk is dat school in gesprek gaat met de ouders. Per situatie zal een afweging gemaakt moeten worden wat een verstandige keuze is en welke mogelijkheden er zijn. Deze afweging is in deze tijd voor iedereen een uitdaging. 

  Leren hoe je hierover het gesprek voert? Meld je aan voor de training: Angst om weer naar school te gaan vanwege corona!