Vraag & antwoord

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. Je vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze (juridische) adviseurs.

Hieronder vind je de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat jouw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado. Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Alleen Ingrado leden kunnen van deze dienst gebruikmaken.
 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacy gevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.

  Categorie: Uitgelicht
  dinsdag 8 januari 2019

  Op wereldreis gaan is nog niet mogelijk met leerplichtige kinderen. Het wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt (onderwijs op een andere locatie dan school) is nog niet behandeld door de Tweede en Eerste Kamer,dus hier kan niet op vooruit gelopen worden. Zodra meer bekend is over de behandeling van dit onderwerp informeren we je hierover via de website.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 13 november 2018

  Kenmerken van een gameverslaving volgens WHO

  De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkent dwangmatig gamen inmiddels officieel als een verslaving. De kenmerken voor een gameverslaving zijn vastgesteld in de ICD-11 van de WHO.

  Je kunt spreken van een verslaving op het moment dat:

  • Je gebrek hebt aan controle over hoeveel je gamet;
  • Je een voorkeur voor gamen hebt t.o.v. andere activiteiten in je leven: je blijft gamen ook als dat negatieve consequenties heeft: dit kan fysiek zijn, bijvoorbeeld niet snel genoeg naar de wc gaan, je eten overslaan, vrienden in real life verwaarlozen. 

  Alleen een arts of psycholoog kan een verslaving vaststellen. Vraag professionals om hulp bij gameverslaving. Schakel met verslavingszorg.

  Meer weten? Lees deze handreiking over (problematisch) gamen en schoolverzuim die we maakten in samenwerking met twee experts.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 16 oktober 2018

  In eerste instantie heeft de leerplichtambtenaar hier geen rol in. Het is een zaak tussen ouders, leerling , school, zorg en de Inspectie van het Onderwijs.

  De beleidsregel hierover is gepubliceerd in de Staatscourant.

  Vanuit Ingrado gaan we de notitie onderwijs zorg en leerplicht aanpassen aan de Variawet. We doen dit zodra de brief van de ministers Slob en De Jonge er is.

  Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 2 oktober 2018

  Bij schorsing is er sprake van geoorloofd afwezig zijn. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar geen rol heeft.

  Categorie: In- en uitschrijven
  dinsdag 10 juli 2018

  Het VO moet de leerling uitschrijven want hij heeft zijn diploma behaald. De VO school moet tot 1-10 actief op zoek naar een vervolgopleiding omdat de jongere zijn startkwalificatie nog niet heeft gehaald en daarmee een vsv-er wordt als er geen nieuwe schoolinschrijving is.

  Zie voor meer informatie dit stroomschema van DUO.

  Categorie: Privacy
  dinsdag 26 juni 2018

  Volledige vraag:
  Welke gegevens mag de LPA naast de DUO melding bij de school opvragen en welke gegevens mag de school verstrekken als zij overleg willen met de LPA? Heeft de school een informatieplicht naar ouders toe? Hebben ouders inzagerecht in de door de school verstrekte gegevens?

  Antwoord:
  De gegevens die de school mag melden bij de leerplichtambtenaar zijn opgenomen in het besluit verzuimmelding.

   In het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim kunnen er wel vragen gesteld worden over welke inzet de school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest.
   
  School dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht, maar voorafgaand zijn er al meerdere gesprekken geweest. Een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt.

  Categorie: Verzuim Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 29 mei 2018

  Regelmatig krijgen we de vraag of ziekteverzuim en schorsing door school moet worden gemeld bij leerplicht.

  Bij ziekteverzuim en schorsing is er sprake van geoorloofd verzuim. Dit wordt niet gemeld bij leerplicht. Tenzij school vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan wordt dit gemeld als overig verzuim.

  Lees hier meer over wat school moet melden

  Categorie: Verzuim
  woensdag 2 mei 2018

  Met de stroomschema's die Ingrado heeft ontwikkeld krijg je binnen een paar klikken antwoord op je vraag. Er is een stroomschema voor PO, VO, MBO en SO. De laatst bekende school is het beginpunt. Aan de hand van het schema bepaal je of er sprake is van ongeoorloofd verzuim of VSV en zie je wie er actie kan ondernemen. Kijk hier voor het stroomschema PO, VO, MBO of SO.

  Categorie: Vrijstellingen
  woensdag 2 mei 2018

  Welke vrijstellingsgronden zijn er? Wie is beslissingsbevoegd? Wat is de beslistermijn? 

  Kijk hier voor een overzicht van alle vrijstellngen.

  Categorie: BOA
  dinsdag 10 april 2018

  Alle proces-verbalen, ook die voor HALT, moeten worden opgemaakt door een BOA.

  Meer informatie over een HALT proces-verbaal vind je in ons kennisdossier over de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Je kunt daar ook het format downloaden.