Home » Ledenservice » Onderzoek

Onderzoek

Home » Ledenservice » Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek thuiszitters Ingrado
Op 24 januari 2011 is het derde thuiszittersonderzoek van Ingrado gepubliceerd. Een thuiszitters is een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt zonder dat er sprake is van vrijstelling van leerplicht.

Jaarlijks verzuimt een groep van ongeveer 2.500 jongeren zonder toestemming langer dan een maand van school. Het gaat om gemiddeld één thuiszitter per 6.000 inwoners of één per 1.000 leerplichtigen. De thuiszitters volgen gemiddeld gedurende 6 maanden geen onderwijs. Zo blijkt uit onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Ingrado heeft nu onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op dit verzuim, met name de duur ervan. Er is daarbij vooral gekeken naar factoren, waaraan de leerplichtambtenaren iets zou kunnen doen. De bestudering van dossiers van 110 thuiszitters in verschillende gemeenten heeft een rijkdom aan materiaal opgeleverd. Hieronder kun je het volledige rapport downloaden.

Onderzoek invulling leerplichtfunctie
Tot op heden was weinig bekend over inrichting van de leerplichtfunctie door gemeenten. Het Ministerie van OCW heeft Ecorys daarom gevraagd onderzoek te doen naar deze inrichting. Ingrado werkte mee aan het onderzoek. Het volledige rapport vind je hieronder als download.

Downloads