Tweede thuiszitterscongres

Tijdens het Thuiszitterscongres wordt besproken hoe gezamenlijk het aantal thuiszitters kan worden teruggedrongen, wat ervoor nodig is om écht in beweging te komen en welke acties en aanpassingen er nodig zijn om dit te bewerkstelligen. Door het uitwisselen van kennis en de geboden ruimte voor verschillende perspectieven krijg je dit inzicht in verschillende vraagstukken rond de thuiszittersproblematiek. 

Het programma bestaat uit vier plenaire lezingen. Er zijn veel projecten en initiatieven die thuiszitters proberen op te vangen. In twee deelsessierondes zijn verschillende workshops te volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien.

Lees meer over het thuiszitterscongres

Datum donderdag 27 juni 2019
Tijd 09:00 - 16:30 uur
Locatie Het Spant, Bussum
URL