Themacafé Vrijstellingen maandag 18 november (VOL!)

*******************************Let op: Je kunt je niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst, hij is VOL!*********************************

Maandag 18 november organiseert Ingrado weer een themacafé! We gaan deze middag in gesprek over vrijstellingen op grond van artikel 15 en artikel 5 sub a Lpw. Soms maken jongeren een verkeerde keuze op het moment dat ze een vervolgopleiding kiezen. Tijdens het lopende schooljaar is er niet altijd een andere opleiding voor deze jongeren, terwijl ze wel naar school moeten. In de praktijk worden er nu oplossingen gekozen die niet altijd overeenkomen met de wet- en regelgeving. We gaan tijdens dit onderdeel met elkaar in discussie over een mogelijke richtlijn. Vervolgens spreken we met een aantal regio’s en met elkaar over de positie van de leerplichtambtenaar op het moment dat samenwerkingsverbanden worden betrokken bij de beoordeling van vrijstellingen op grond van artikel 5 sub a Lpw. 

Programma

12.30 - 13.00 uur Inlooplunch

13.00 - 13.10 uur Opening door René Halberstadt, projectleider Ingrado

13.10 - 14.00 uur Samen werken aan nieuwe richtlijn artikel 15 Lpw en AVO-vakken i.s.m. Carolien de Bruin, juridisch adviseur Ingrado

Tijdens deze sessie presenteren we een voorstel voor een nieuwe richtlijn. Op dit moment worden landelijk de onderstaande mogelijkheden gebruikt. Er wordt besproken of dit de juiste juridische grondslag is/zijn of dat er alternatieven zijn.

Vrijstelling artikel 15 Lpw
Vrijstelling geregeld schoolbezoek, artikel 11 onder g Lpw
Gedoogbeschikking (met en zonder schoolinschrijving)
Volgen van algemeen vormende vakken in combinatie met stage of werk

Het gaat dan om jongeren op het mbo die een verkeerde studiekeuze maken en daarna uitvallen. Het doel van deze sessie is input van jullie, onze leden, verzamelen en uiteraard met elkaar in discussie gaan over deze potentiele richtlijn.

14.00 - 14.15 uur Pauze

14.15 - 15.35 uur Sessie over vrijstellingen op grond van art. 5 sub a Lpw

Tijdens deze sessie delen twee regio’s hoe het bij hen gaat. Daarnaast geeft het ministerie van OCW geeft een toelichting op de laatste ontwikkelingen. Het doel van deze sessie is het delen van good practices, kennis en het verbreden van je netwerk.

15.35 - 16.00 uur Napraten met hapje en drankje

Locatie: BCN, Utrecht CS Catharijnesingel 48, Utrecht

*******************************Let op: Je kunt je niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst, hij is VOL!*********************************

Er wordt een no-show tarief van 50 euro in rekening gebracht indien je je niet later dan 5 werkdagen van tevoren hebt afgemeld (m.u.v. onvoorziene omstandigheden).

We hopen je de 18e te ontmoeten!

Datum maandag 18 november 2019
maandag 18 november 2019
Tijd 12:30 - 16:30 uur
Locatie Utrecht
URL