Stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim

In het Kamerdebat over onderwijs en corona van 17 juni 2020 heeft Minister Slob aangekondigd dat handhaving van de leerplicht weer mogelijk wordt bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. In samenwerking met het Ministerie van OCW heeft Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.

 

Uitgangspunt voor dit schooljaar is dat er niet handhavend wordt opgetreden, tenzij na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake is van luxe verzuim of absoluut verzuim. Voor kinderen met een kwetsbare gezondheid of gezinsleden met een kwetsbare gezondheid of corona-angst geldt dat dit schooljaar geen handhaving mogelijk is. Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat voor het PO, VO en mbo handhaving volledig mogelijk is.
 

Download het stappenplan voor handhavend optreden

Download de infographic bij het stappenplan


Webinar

Wil je meer weten? Sluit dan aan bij het webinar over dit stappenplan op dinsdag 18 augustus 10.00 - 11.00 uur. Het webinar is kosteloos voor leden. Voor niet-leden bedraagt de toegang € 50,=


> Schrijf je hier in voor het webinar


Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

De rol van de leerplichtambtenaar en ketenpartners is beschreven in de Methodische aanpak Schoolverzuim (MAS). Nog niet bekend met de MAS? Bekijk hier de animatie

Datum dinsdag 18 augustus 2020
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Online Microsoft Teams
URL