Landelijke RCP-dag maandag 17 juni

Rayoncontactpersoon zijn voor Ingrado betekent dat je als schakel fungeert tussen de lokale praktijk en landelijk beleid en de connecties en kennis binnen je rayon en met Ingrado versterkt en vergroot.

Tijdens de landelijke RCP-dagen (3 per jaar) delen jullie als rayoncontactpersonen en wij als projectleiders vanuit Ingrado kennis, lokale, regionale en landelijke signalen en good practices met elkaar. Daarnaast krijgen jullie de mogelijkheid om met elkaar als rayon te vergaderen zodat regionale kennis en practices gedeeld kunnen worden. Eventueel kan de rayondag hier voorbereid worden. Medewerkers van Ingrado kunnen hierover indien gewenst meedenken tijdens deze dag. Uiteraard besteden we in 2019 ook tijd aan deskundigheidsbevordering.

Vragen? Interesse om ook rayoncontactpersoon te worden voor jouw regio? Neem dan contact op via info@ingrado.nl 

Bijeenkomst 17 juni

Op maandag 17 juni zal de landelijke RCP-dag in Utrecht plaatsvinden! Lees hieronder het programma.

Programma

09.00 - 11.00 uur Optioneel: Vergadermogelijkheid met je rayon

10.30 - 11.00 uur Inloop met koffie en thee

11.00 - 11.30 uur Bijpraten en landelijke ontwikkelingen met Carry Roozemond, Directeur-bestuurder Ingrado

11.30 - 13.00 uur RCP haken aan bij projecten Ingrado. Lees het jaarplan 2019 (nogmaals) om een beter beeld te krijgen. Ook kun je eventueel alvast vragen stellen aan de projectleider die bij jouw rayon hoort.

13.00 - 13.30 uur Lunch

13.30 - 15.00 uur Inhoudelijke sessie, definitieve opzet volgt rond 7 juni!

15.00 - 17.00 uur Optioneel: Vergadermogelijkheid met je rayon

Datum maandag 17 juni 2019
Tijd 11:00 - 15:00 uur
Locatie Beatrixgebouw Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
URL