Rayondag Noord

Ingrado werkt met zes rayons. Het rayon is de schakel tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en RMC. De regio’s binnen het rayon worden vertegenwoordigd door een rayoncontactpersoon vanuit leerplicht en / of RMC. Jaarlijks organiseren de contactpersonen een rayondag om met elkaar te netwerken en kennis en good practices te delen via allerlei sessies en workshops.

Dit jaar heeft de rayondag van Rayon Noord plaatsgevonden in Assen op donderdag 16 mei. Onderstaand vind je het programma en een beschrijving van de workshops. 

Programma

09.30 - 10.00 uur  Inloop met koffie en thee

10.00 - 10.30 uur  Informatie Ingrado: het laatste leerplicht en RMC nieuws door Ellen de Wit en Selma Hulst

10.30 - 10.45 uur  Pauze

10.45 - 12.15 uur  Workshops

12.15 - 13.15 uur  Lunch

13.15 - 14.45 uur  Workshops

14.45 - 15.15 uur  Drankje en hapje

15.15 - 16.00 uur  Plenaire lezing Emiel van Doorn (Stibco) over probleemeigenaarschap: Hoe laat je de jongere eigenaar worden van zijn eigen probleem?   

Locatie: MFA Kloosterveste, Vesteplein 5, 9408 ME Assen

Workshopbeschrijving

Bounce Weerbaarheid                                                                               

Een unieke kans om kennis te maken met BOUNCE.

BOUNCE young is een trainingsprogramma in veerkracht voor jongeren. Een gezonde en sterke veerkracht is een bewezen beschermende factor bij de preventie (van radicalisering). In tien (inter)actieve groepstrainingen oefenen en versterken de jongeren verschillende aspecten van hun veerkracht. Via een mix van actie en nadenken wordt een ruim gamma aan vaardigheden en competenties versterkt, ingeoefend en aan hun persoonlijke ervaringen gekoppeld. Jongeren leren om zich te herstellen (bounce back) en op te veren (bounce up) wanneer ze met uitdagingen geconfronteerd worden. Tijdens de training leggen jongeren het verband tussen de werkvormen en hun persoonlijke ervaringen. Een BOUNCE young-training wordt steeds gebruikt in combinatie met de bewustmakingsacties van BOUNCE along voor ouders en eerstelijnswerkers.

Ervaar LVB

Door het doen van opdrachten ervaar je wat het kan betekenen om een licht verstandelijke beperking (LVB) te hebben. Hoe is het om je staande te houden als je problemen hebt met communiceren, als je kampt met aandachtproblemen, als je moeite hebt met abstract denken en je informatie vertraagd verwerkt? In de nabespreking krijg je handvatten om effectief te communiceren en om te gaan met mensen met een LVB.

Door: Mirjam Harmsen, trainer voor professionals bij MEE Groningen

Hoogsensitiviteit

Na deze sessie kun je hoogsensitiviteit (beter) herkennen en het onderscheid maken tussen de verschillende vormen; je kunt erover met ouders en/of leerkrachten in gesprek en hen voorzien van handvatten en tips; je weet hoe hoogsensitiviteit het gedrag van en de communicatie met deze kinderen en jongeren kan beïnvloeden, en je herkent signalen van overprikkeling en weet hoe je hierover in gesprek gaat met het kind en/of de ouders. Heb je een vraag of een casus? Mail deze dan vroegtijdig naar info@saha-communicatie.nl

Door: Irene van Baalen, eigenaar SaHa Communicatie en SaHa-Hoogsensitief

Schoolweigering

Na een korte inleiding verkennen de deelnemers aan de hand van casuïstiek een werkwijze voor leerlingen en/of jongeren waarbij sprake is van verzuim door schoolweigering of schoolangst. De workshop geeft inzicht in een werkwijze waardoor langdurig verzuim door schoolweigering en schoolangst systematisch wordt voorkomen.

Door: Wilmien Haasken 

Met hartelijke groeten,

Rayoncontactpersonen Noord:

Hanne Christensen - Groningen
Bea van der Woude - Leeuwarden
Jaap Inberg - Súdwest-Fryslân
Arlette de Graaf - Smallingerland
Liesbeth Wijnen- Assen
Wieke Molema - Emmen
Rosalie Everts - Hoogeveen/Meppel

Datum donderdag 16 mei 2019
Tijd 00:00 - 24:00 uur
Locatie MFA Kloosterveste, Vesteplein 5, 9408 ME Assen
URL