Online themaweek Trots op je vak!

Schitterende dagen in september die je niet mag missen! Wij kijken ernaar uit met jullie een week lang aandacht te geven aan jullie werk, jullie vak waarin zoveel inzet voor jongeren wordt getoond. Daar willen we met jullie trots op zijn!

Er zijn zoveel goede voorbeelden in het land te vinden en van 21-23 september laten we er alvast een paar zien. Je kunt dan meedoen aan online sessies en op donderdag 24 september kun je live of online aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering en Werkconferentie! Hoewel er i.v.m. de 1,5m maatregel dit keer slechts plek is voor 60 leden. Mocht je niet naar Amersfoort willen/kunnen komen, niet getreurd: je kunt alle sessies volgen via een livestream!

Lees hieronder het hele programma van de online #trotsopjevak themaweek:

 

Maandag 21 september 10.00 – 11.15 uur: Er zijn! Inspiratiesessie door team Amersfoort

Wat werkt om studenten van mbo 2 meer in de les te laten zijn? In het eerste deel van de inspiratiesessie krijg je een video te zien waarin 3 studenten van de opleiding Servicemedewerker en student Ecologische Pedagogiek/leerplichtambtenaar Anita van Griethuijsen vertellen wat er uit het onderzoek dat zij hebben gedaan om antwoorden te vinden op deze vraag. Anita is digitaal aanwezig voor vragen. Daarna zullen andere teamleden van het leerplichtteam in Amersfoort laten weten hoe zij samen op zoek zijn gegaan naar de visie op hun werk en hoe relevant deze bleek in de periode van corona: waartoe zijn wij, leerplichtambtenaren, eigenlijk in deze maatschappij? Zij gaan er graag met jou over in gesprek!

Door: studenten Servicemedewerker niveau 2 ROC Midden Nederland en leerplichtteam Amersfoort

 

Dinsdag 22 september 09.00 – 11.00 uur: Van moeten naar ontmoeten - een systeemgerichte benadering van schoolverzuim

Om een omslag te maken van leerplicht naar leerrecht is het belangrijk om het kind in zijn eigen sociale context te zien en vanuit het leerrechtperspectief van het kind te handelen. Niet het verzuim en het moeten centraal maar het kind in zijn context en zijn leerrecht.

Van moeten naar ontmoeten – een systeemgerichte benadering van schoolverzuim. Een zoektocht naar anders kijken en denken in het landschap van schoolverzuim. Naar de ruimte om kinderen en ouders aan te spreken op hun onderlinge relaties, hun kracht, talenten, authenticiteit en de unieke waarde daarvan. Omdat in de wederkerige interactie tussen de mens en zijn systeem de beste aangrijpingspunten liggen voor een passende benadering, zowel voor het individu, zijn systeem als de maatschappij.

Door: Ramona Meza, Systeemspecialist en Leerplichtambtenaar gemeente Zwolle

 

Dinsdag 22 september 13.30 – 15.00 uur: Workspace voor RMC-coördinatoren over Toekomstgericht werken door Ingrado i.s.m. het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ)

Toekomstgericht werken is werken vanuit een gedeelde maatschappelijke visie dat we jongeren pas loslaten als er een stabiele basis is op de vijf pijlers van volwassenheid: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. Dit doen we door onze hulp af te stemmen op het plan van de jongere, doorgaande ondersteuning te bieden en een soepele overgang naar volwassenheid, en jongeren te versterken naar een stevige basis op de Big5. Vanuit jongeren, praktijk en theorie weten we deels al wat werkt in toekomstgerichte ondersteuning van jongeren. In de aanpak toekomstgericht werken willen NJi en OZJ deze kennisbouwstenen verder ontwikkelen en versterken met professionals en beleidsmakers samen. Daarmee beogen ze zowel het vakmanschap van professionals als het duurzamer organiseren van een integraal ondersteuningsaanbod voor kwetsbare jongvolwassenen te versterken.

NJi en OZJ presenteren de aanpak en stellen jou de vraag: Welke aandachtspunten zie je bij het ontwikkelen van vakmanschap van RMC-professionals en trajectbegeleiders rondom toekomstgericht werken van kwetsbare jongvolwassenen?

Let op: alleen voor RMC-coördinatoren

    

 

Woensdag 23 september 09.30 – 11.00 uur: Maak kennis met Social Design en de Gamechangers!

Deelnemers aan de bijeenkomst maken kennis met social design en de methodiek van Frame Innovation. Het is een op innovatie gerichte benadering van het oplossen van maatschappelijke problemen: het maken van frames. Het past design thinking toe, maar het gaat verder dan de geleende trucs en technieken die die term meestal kenmerken. Framecreatie richt zich niet op het genereren van oplossingen, maar op het vermogen om zelf nieuwe benaderingen van de probleemsituatie te creëren. Na een plenaire kennismaking gaan de deelnemers in kleine groepjes kort aan de slag om de kracht van deze werkwijze zelf te ervaren. 

Door: Tabo Goudswaard, social designer en coördinator Gamechangers Studio NL en Sander Klimstra, RMC-coördinator subregio Almelo / winnaars Gamechangers Traject 2019/2020
 

Donderdag 24 september 09.30 – 16.15 uur

Algemene Vergadering en Werkconferentie. Lees hier meer.

Datum maandag 21 september 2020 - woensdag 23 september 2020
Tijd 10:00 - 16:00 uur
Locatie Online
URL