Leerbezoek Kwalificatierecht ATC Gooi en Vechtstreek

In 2018 is het idee ontstaan* om drie leerbezoeken rondom geslaagde projecten te organiseren om met en van elkaar te leren. Deze projecten zijn gericht op één of meerdere relevante thema’s:

1. Innovatieve benadering van jongeren
2. De (verruimde) RMC-aanpak
3. Wegnemen van financiële barrières voor jongeren                                           

Wat maakt deze thema’s relevant? Ze bieden aanknopingspunten voor goede alternatieven voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die niet naar school gaan en niet werken. Alternatieven die leiden tot het (alsnog) behalen van een startkwalificatie of tot duurzame participatie.

Doel van de leerbezoeken

De voornaamste doelstelling van de leerbezoeken is om in het land uitwisseling te creëren en te leren van elkaars ervaringen, expertise en concrete aanpak van succesvolle projecten. Inhoudelijk wordt hierbij aangesloten bij de doelstellingen van Ingrado om de kanteling van een focus op leerplicht naar een focus op leerrecht te maken, en van handhaving van de kwalificatieplicht naar het bevorderen van participatie. Maar bovenal sluit het goed aan bij de behoeften die er leeft bij gemeenten, RMC en onderwijs om met elkaar wijzer te worden en verruimende oplossingen te vinden.

Hoe ziet een leerbezoek eruit?

Tijdens ieder leerbezoek doorlopen we vier fasen.

Verkennen. De ontvangende partij vertelt over het project, nodigt betrokkenen uit om mee in gesprek te gaan, laat deelnemers een ervaring op doen e.d.
Onderzoeken. De deelnemers verdiepen zich in het project op waarderend-onderzoekende wijze. Vragen als ‘wat draagt bij aan het succes, hoe zijn knelpunten overwonnen, welke oplossingen zijn bedacht?’ staan centraal.
Meedenken. De ontvangende partij brengt een prangend vraagstuk in dat op dat moment nog speelt in het project of in de regio. De deelnemers denken hierover mee en worden uitgedaagd om tot creatieve oplossingen te komen.
Creëren. Iedere deelnemer is naar het leerbezoek gekomen met een eigen casus. Op basis van alle input van de middag, helpen deelnemers elkaar hier een stap verder op. Deelnemers gaan de deur uit met meerdere ideeën en een concreet voornemen voor hun eigen casus in hun eigen regio.

De werkbezoeken worden namens Ingrado begeleid door Ans Machielse, Ellen de Wit, Sanne Netten en Annechien van Buurt.

Opbrengsten

Met het organiseren van de drie leerbezoeken beogen we als resultaten:

Een krachtige leerervaring voor stakeholders in het veld en voor de ontvangende partij van de drie bezochte projecten.
Een korte rapportage met een meta-analyse van de inhoudelijke opbrengst van de leerbezoeken.
Een digitale toolkit over de procesaanpak.

Praktische informatie

Bij de leerbezoeken staat één van de bovengenoemde thema’s centraal, of een combinatie van meerdere thema’s.

Per leerbezoek is er plek voor maximaal 15-20 deelnemers.

Een leerbezoek duurt van 13.00 tot 17.00 uur en vraagt 1 uur aan voorbereiding voor de deelnemers. Deelnemers bereiden een eigen casus voor die zij inbrengen tijdens het leerbezoek.

Lees meer over de inhoud van het leerbezoek in deze bijlage


Aanmelden

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan (een van) de leerbezoeken. Omdat het aantal plekken beperkt is, vragen we je om je aan te melden per mail.

Ik meld mij aan


Volgende leerbezoeken

Klik hier voor meer informatie over het leerbezoek aan de Kredietbank West-Brabant op 23 september 2019

Klik hier voor meer informatie over het leerbezoek aan Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre op 30 september 2019

*Stukje geschiedenis:

Op 27 september 2018 organiseerden Ingrado en OCW een startbijeenkomst over het kwalificatierecht voor RMC’s, scholen en gemeenten. Focus lag daarbij op de vraag hoe jongeren kunnen worden gemotiveerd om gebruik te maken van het recht op onderwijs dat ze hebben. Deze middag ervoeren deelnemers als inspirerend. Zij droegen verschillende inhoudelijke thema’s aan om verder over uit te wisselen.

Twee maanden later vond er een overleg plaats met een aantal deelnemers om na te denken over een passend vervolg. En zo geschiedde.


Datum woensdag 26 juni 2019
Tijd 13:00 - 17:00 uur
Locatie Arbeidstrainingscentrum (ATC) Gooi en Vechtstreek
URL