Inspiratiebijeenkomst: Thuiszitters en andere kwetsbare jongeren

Deze bijeenkomst organiseert Ingrado i.s.m. het A&O fonds en de Gamechangers Studio:

Hoe voorkom je dat kwetsbare jongeren uitvallen en toch kunnen blijven meedoen aan school? Want we willen allemaal voorkomen dat zij straks geen deel uitmaken van de samenleving. Vanaf de zomermaanden zijn vier veranderteams (Lochem, Gorinchem, Hengelo/Almelo en Apeldoorn), bestaande uit gemeenteambtenaren en hun ketenpartners, hard aan de slag geweest met hun vraagstukken op dit gebied via de Gamechangers methodiek. Dat leverde interessante inzichten op die zij graag met jullie willen delen. En ze zijn op zoek naar jouw meedenkkracht om hun plannen nog verder aan te scherpen zodat deze echt in de praktijk uitgevoerd kan worden.

Werk je met jongeren die dreigen uit te vallen of al op de bank zitten, meld je dan nu snel aan! Want samen zorgen we voor concrete oplossingen waarmee jongeren echt worden geholpen.

Hieronder vind je een kort overzicht van de vier plannen die deze dag worden gepresenteerd:

Groep 1: Gorinchem

Deze groep heeft het idee ontwikkeld om samen met scholen tot een systeem te komen voor het vroegtijdig melden van thuiszitters. Daarin willen ze scholen handvatten geven waarmee de thuiszitter het gevoel gegeven wordt dat hij of zij gemist wordt in de klas. Hierdoor wordt de stap van thuiszitten naar zitten in de klas makkelijker en kleiner voor de thuiszitter.

Groep 2: Apeldoorn

Het voorkomen en oplossen van thuiszit-problematiek kan ook worden aangevlogen vanuit het standpunt dat uitval voorkomen wordt als er wordt onderzocht wanneer en onder welke condities de thuiszitter tevreden is. De collega’s uit Apeldoorn werken aan de ontwikkeling van een gespreksmethodiek waarmee een tevredenheidsanalyse plaatsvindt. Dus niet problematiseren maar tevredenheid onderzoeken om er op deze manier voor te zorgen dat uitval wordt voorkomen.

Groep 3: Lochem

Het team uit Lochem heeft het idee ontwikkeld dat de jongere zélf meer de keuze moet kunnen maken met wie hij of zij in gesprek kan over de vraagstukken waarmee hij of zij worstelt. Niet alleen de keuze met wie, maar ook wanneer en op welke plek. Hiervoor willen zij een keuzezuil of app ontwikkelen waarin de jongere zelf kan bepalen wanneer, met wie, waar en waarover hij of zij het gesprek wil hebben.

Groep 4: Twente

En als laatste hebben de collega’s uit Twente (Hengelo en Almelo) het plan ontwikkeld dat een rolverwisseling tussen professionals – zet een andere bril op – rond een jongere hele nieuwe en andere inzichten oplevert hoe om te gaan met de ondersteunings- of hulpvraag van een jongere. In dit idee wordt een rollenspel gespeeld tussen professionals waarin, afhankelijk van welke bril de professional opzet, de ondersteuningsvraag op een andere en vernieuwende wijze wordt beoordeeld.

Op 30 januari worden de plannen gepresenteerd en is er uitgebreid tijd en ruimte om met de collega’s van de verschillende groepen in gesprek te gaan.

Programma

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met lunch en kennismaken
12.30 – 12.35 uur Opening door dagvoorzitter Rob Koops
12.35 – 12.40 uur Aftrap van de dag door Karin Sleeking (A&O fonds Gemeenten) en Carry Roozemond (Ingrado)
12.40 – 12.50 uur Uitleg van het programma
12.50 – 14.00 uur Start van de eerste verrijkingsronde
14.00 – 14.15 uur Korte break
14.15 – 15.00 uur Start van de tweede verrijkingsronde
15.00 – 16.00 uur Pitchronde – Presenteer de plannen aan elkaar!
16.00 – 16.30 uur Korte plenaire afsluiting en borrel

Doelgroep

Professionals uit het sociaal domein die zich bezig houden met deze vraagstukken. Zowel professionals van gemeenten als niet-gemeenten zijn van harte welkom.

Kosten

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,- per dagdeel). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie. Je mag altijd een collega sturen als jouw vervanger wanneer je onverhoopt toch niet kunt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze bijeenkomst neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via evenementen@aeno.nl of 070 763 00 30.

Datum donderdag 30 januari 2020
Tijd 12:00 - 16:30 uur
Locatie
URL