Conferentie Onderwijs Jeugdhulp: Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren!

Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen en professionals vanuit gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineen slaan ontstaan er ontwikkelkansen voor kinderen! Samen maken we het verschil!

Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugd vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken.

Op het programma staan o.a. de keynote “Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?” door Dr. Bert Wienen en twee rondes inspiratiesessies.

De handen ineen

Een brede groep professionals uit het werkveld werken samen met de PO-Raad, VO-raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), netwerkorganisatie leidinggevenden samenwerkingsverbanden po (LPO), sectorraad samenwerkingsverbanden vo, Nederlands Jeugdinstituut, NVS-NVL, Ingrado en vele andere partnerorganisaties om deze conferentie tot een succes te maken.

Praktische informatie

  • Wanneer: donderdag 31 oktober 2019
  • Waar: Van der Valk Veenendaal
  • Tijd: 9.30 uur – 16.45 uur met aansluitend borrel
  • Voor wie: Jeugdhulp, leerplicht, beleidsambtenaren jeugd en onderwijs van gemeenten, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolbestuurders, school- en teamleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren
  • Kosten: 125 euro per persoon

> Meer informatie en aanmelden: www.bijeenkomstenpassendonderwijs.nl

> Download de uitnodiging

Datum donderdag 31 oktober 2019
Tijd 00:00 - 24:00 uur
Locatie Van der Valk, Veenendaal
URL