Bijeenkomst Verkenning Methodische Aanpak voor RMC

Op 4 september organiseren we de bijeenkomst ‘Verkenning Methodische Aanpak voor RMC’. Voor deze bijeenkomst zijn alle rayoncontactpersonen van Ingrado uitgenodigd die RMC taken uitvoeren. We verwachten 16 rayoncontactpersonen. Ans Machielse en Selma Hulst begeleiden de bijeenkomst.

Context van de bijeenkomst
In maart 2017 is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) voor leerplicht gelanceerd. De MAS is een beschrijving van de werkwijze van de leerplichtambtenaar en de betrokken ketenpartners. De MAS start bij de melding van het schoolverzuim. In de MAS staat beschreven welke route de leerplichtambtenaar met de verschillende ketenpartners kan volgen om een leerling weer terug te leiden naar (passend) onderwijs. Ook zijn er indicaties beschreven voor iedere route. Doel van de MAS is om methodisch te werken. Dit bevordert bijvoorbeeld een eenduidige werkwijze, maakt dat je het werk goed kunt plannen en overdragen en geeft duidelijkheid voor ouders, jongeren en ketenpartners.

Meedenken over ons vraagstuk
Naar aanleiding van de MAS voor leerplicht willen we verkennen of er bij RMC-medewerkers behoefte is aan een methodische aanpak voor RMC op 4 september. Centrale vraag bij deze bijeenkomst is: Is er behoefte aan methodisch werken voor RMC?


Bijvoorbeeld als je kijkt naar:

- de taak en de rol van het RMC
- de kwaliteit van het werk
- de samenwerking met andere partijen?

Hoe willen we met elkaar in gesprek?
We gaan brainstormen vanuit een positieve benadering, dus ook stilstaan bij wat er al goed gaat en wat er al is. In welke regio's zijn er al goede voorbeelden van methodisch werken?

Sessie woensdag 4 september l 10.00 uur tot 13.00 uur
1. Kennismaking
2. Waar komt het idee voor deze bijeenkomst vandaan? Methodische Aanpak Schoolverzuim toelichting
3. Aan het werk met de vraag: Is er behoefte aan methodisch werken voor RMC?
4. Lunch + pauze opdracht
5. Eerste ontwerp?
6. Afronding en hoe verder

Datum woensdag 4 september 2019
Tijd 09:30 - 13:00 uur
Locatie Utrecht
URL