Voorziening vroegtijdig aanmelden (vva)

Vanaf 1 september 2020 wordt de voorziening vroegtijdig aanmelden (vva) functioneel. Vanaf dat moment zijn vo- scholen en mbo-instellingen verplicht om een aantal gegevens over aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Daartoe moeten ze aansluiten op het voor hen bestemde koppelpunt voor de gegevensuitwisseling. Voor gemeenten betreft dat het koppelpunt gemeenten dat wordt beheerd door het Inlichtingenbureau. De vva is het gevolg van de wet “aanmelddatum en toelatingsrecht mbo”. Het doel van die wet is de overgang naar het mbo verder te verbeteren, onder andere door een zoveel mogelijk sluitende informatievoorziening in te richten.

Uitgelicht

Webinar vva

In dit webinar over de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (vva) legt Stichting Inlichtingenbureau uit hoe het gemeentenkoppelunt werkt. De VVA…

FAQ over de vva

Samen met het Inlichtingenbureau en de VNG heeft Ingrado vragen beantwoord uit het veld. Het antwoord op de meestgestelde vragen vind…

Gerelateerde vragen

Categorie: Algemeen
dinsdag 11 augustus 2020

De wet stelt de volgende uitwisseling van gegevens verplicht:

  • vo-scholen dienen jaarlijks aan de gemeenten op te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. Het gaat om alle vo-scholen: vmbo, havo, vwo, vso, pro en vavo. 
     
  • mbo-instellingen dienen de status van de aanmelding van de leerlingen te melden aan de vo-scholen (waar de leerling is ingeschreven) en, als de leerling jonger is dan 23 jaar en geen startkwalificatie heeft, aan de gemeente (waar de leerling woont).

Categorie: Algemeen
dinsdag 11 augustus 2020

De volgende statussen van de aanmelding van een leerling moeten door de mbo-instellingen aan de vo-scholen en de gemeenten worden gemeld:

  • de leerling is aangemeld,
  • de aanmelding is ingetrokken (door de leerling),
  • de aanmelding kan niet tot een inschrijving leiden,
  • aan de leerling is een onderwijsovereenkomst aangeboden,
  • de leerling is ingeschreven.

Agenda