Verzuim en schoolverlaters kompas (VSv-kompas)

Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) helpt gemeenten en RMC (sub)regio’s om koers te kiezen. Het VSv Kompas is een besloten omgeving in de vorm van een digitaal platform, waar alle informatie is gebundeld over verzuim en uitval, over de maatregelen die worden genomen en over de (organisatie-)  middelen die daarbij worden ingezet.

Het gaat dan om informatie uit de Art 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de RMC effectrapportages, de convenanten en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC regio’s. Het VSv Kompas ordent deze informatie en helpt bij het maken van gerichte vergelijkingen van de eigen inzet en de eigen resultaten met de inzet en resultaten van andere gemeenten en regio’s. 

Doel van het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) is gemeenten, RMC regio’s en RMC subregio’s informatie en overzicht bieden om:

  • Zelfstandig analyses te kunnen maken van verzuim en uitval, de ontwikkelde aanpak en kenmerken van de eigen organisatie en mogelijke verbanden daartussen.
  • Deze analyses neer te laten slaan in door de gebruiker samengestelde  rapportages en factsheets.
  • Het gesprek tussen gemeenten en regio’s te faciliteren om tot verbetering van beleid en prestaties te komen.

In het project Verzuim 18+ is het VSv-kompas verder doorontwikkeld. De belangrijkste ontwikkeling is dat het Kompas sinds 19 maart 2015, naast een besloten omgeving nu ook een openbaar benchmark deel heeft, waarin gemeenten en regio’s eenvoudig vergeleken kunnen worden op aspecten van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Het VSv kompas is een dynamische tool, dwz dat de gegevens continu bijgewerkt worden met recente gegevens zodra deze voorhanden zijn.