Thuiszitters: digitaal boeket voor wethouders

Speciaal voor de Landelijke Actieweek Thuiszitters biedt de organisatie alle wethouders in Nederland een digitaal ‘boeket’ bloemen aan. Met dit boeket inspireren de PO- en VO-raad, VNG, Ingrado en het NJI hen om in hun gemeente het onderwerp ‘thuiszitters’ actief op te pakken.

Cover digitaal boeket wethouders Landelijke actieweek thuiszitters

Tegelijkertijd is het boeket een inspirerende wegwijzer met relevante informatie om aan de slag te gaan om zo weer een stap vooruit te zetten op weg naar een onderwijssector waarin geen enkele leerling meer thuis hoeft te zitten.

Nieuwsgierig hoe het boeket eruit ziet? Download het hieronder.

Downloads