Het verhaal achter de cijfers - thuiszitters in het vo

Recent voerde Ingrado een verkenning uit onder de 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Geïnventariseerd werd wat het effect is van getroffen maatregelen. We gingen op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Deze publicatie, Het verhaal achter de cijfers - Thuiszitters in het voortgezet onderwijs, delen we graag.

Meer weten over het onderzoek dat werd uitgevoerd door Hermien Jacobs? Lees het in IM#34.

Je kunt de publicatie hieronder downloaden of online doorbladeren.

Downloads