Downloads

Thuiszitten aanpakken? Deze hulpmiddelen bieden houvast. Handreikingen, maatwerkoplossingen en meer.

Routekaart Passend onderwijs zonder thuiszitters
Deze routekaart biedt gemeenten en samenwerkingsverbanden een gespreks- en analysekader gericht op de thuiszittersproblematiek. Dit model is een hulpmiddel bij het zoeken en vinden van oplossingen.

Download de routekaart >

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten
Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) en de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO) hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak van (dreigend) thuiszitten. Een pakket concrete projecten en activiteiten die:

  • eenvoudig kunnen worden opgepakt door scholen en samenwerkingsverbanden;
  • een praktische werkagenda bevatten zodat duidelijk is wie welke stappen zet;
  • resultaatgericht zijn.

Download de aanpak van (dreigend) thuiszitten >

Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet
Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs. Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing? De handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet geeft helderheid.

Download de handreiking >
Bekijk ook de Lecso factsheet maatwerk binnen voortgezet onderwijs >

Reik thuiszitters de hand
Reikthuiszittersdehand.nl is een informatieve website voor professionals die thuiszittende jongeren helpen weer naar school te gaan.

Bezoek de website >

Stroomschema zorg op school
Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling.

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter schriftelijk hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heeft.

Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. In onderstaand schema zijn de verschillende vormen beschreven.

Download het stroomschema >

Werkmodel en planningsinstrument thuiszitters
Dit planningsinstrument is een handig hulpmiddel voor de aanpak van thuiszitten en de uitwerking in een concreet actieplan.

Download de gezamenlijke werkagenda thuiszitters >

Voorkomen van thuiszitters door inzet van effectieve onderwijs-zorgarrangementen
Hoe organiseert u het beste zorgarrangementen? Waar moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden op letten? De handreiking ‘Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs’ zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Download de handreiking >

Krant Passend onderwijs maken we samen
In deze krant van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Ingrado staat een bonte mix van praktijkvoorbeelden om voor elk kind een plek te vinden.

Download de krant >