Meer over thuiszitters

Van 1 t/m 8 juni 2018 vond de eerste Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week barstensvol activiteiten, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en PO-Raad, samen met de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

Inspiratie voor actie
De Actieweek werd geopend door het aanbieden van een digitaal ‘boeket’ bloemen aan alle betrokken wethouders in Nederland. Met dit boeket inspireren de PO- en VO-raad, de VNG, Ingrado en het NJI hen om in hun gemeente het onderwerp 'thuiszitters' actief op te pakken.

Tegelijkertijd is het boeket een inspirerende wegwijzer met relevante informatie om aan de slag te gaan om zo weer een stap vooruit te zetten op weg naar een onderwijssector waarin geen enkele leerling meer thuis hoeft te zitten.

Ook verscheen Dit ben ik - portretten van thuiszitters. In deze publicatie vertellen tien jonge thuiszitters hun verhaal.

Meer over dit onderwerp

Thuiszitters: digitaal boeket voor wetho...

Speciaal voor de Landelijke Actieweek Thuiszitters biedt de organisatie alle wethouders in Nederland een digitaal ‘boeket’ bloemen aan.…

‘Dit ben ik’ - Portretten van thuiszitte...

Tien jongeren, variërend in leeftijd van 11 tot 19 jaar. Tien voormalige thuiszitters. Tien verschillende verhalen. Gebundeld in…

Downloads

Thuiszitten aanpakken? Deze hulpmiddelen bieden houvast. Handreikingen, maatwerkoplossingen en meer. Routekaart Passend onderwijs zonder thuiszitters Deze routekaart…

Onderzoek

Wat is de oorzaak van thuiszitten en welke aanpak werkt? Een overzicht van uitgevoerde onderzoeken. Thuiszitters, sneller terug…

Het verhaal achter de cijfers - thuiszit...

Recent voerde Ingrado een verkenning uit onder de 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Geïnventariseerd werd wat het effect is…