Thuiszitters

Het ministerie van OCW definieert thuiszitters als ‘leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten’. Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Daarbij gaat het over leerlingen die wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan ingeschreven en dus niet naar school gaan. Een derde groep zijn leerlingen die zijn vrijgesteld van de leerplicht. Deze vrijstelling vindt plaats op basis van een specifieke situatie, zoals een ernstige, meervoudige handicap.

Achtergrond
Thuiszitters zijn kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Het recht op onderwijs is hier in het geding. Ingrado spant zich in om het recht op onderwijs en het recht op ontwikkeling ook voor deze kinderen te waarborgen... verder lezen

Uitgelicht

Thuiszitters: digitaal boeket voor wethouders

Speciaal voor de Landelijke Actieweek Thuiszitters biedt de organisatie alle wethouders in Nederland een digitaal ‘boeket’ bloemen aan. Met dit boeket…

Het verhaal achter de cijfers - thuiszitters in het vo

Recent voerde Ingrado een verkenning uit onder de 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Geïnventariseerd werd wat het effect is van getroffen maatregelen.…

Agenda