DUO verwijzing

Het ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs, scholen en de gemeente zetten zich samen in om voortijdig schooluitval te voorkomen.


Het Voortgezet Onderwijs en het mbo zijn verplicht om verzuim via het digitale verzuimloket van DUO te melden zodat dit uniform plaatsvindt. Meer informatie over het melden van verzuim? Kijk op de website van DUO.


Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) neemt verzuim in behandeling van leerlingen zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar.