VSv Kompas

Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) is een digitaal platform dat de meest actuele informatie over verzuim en uitval bundelt. Je kunt er de meest recente cijfers vergelijken en (meer) inzicht verkrijgen in beleidskeuzes en resultaten.


De informatie is afkomstig uit de Art. 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de verzuim en vrijstellingenregistraties en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC-regio’s.


> Ga naar het VSv Kompas