Stroomschema’s vrijstelling, verzuim of vsv?

De wet- en regelgeving op het gebied van Leerplicht en RMC biedt een prachtig kader om het recht op onderwijs te beschermen. De kwalificatieplicht en enkele uitzonderingen en voorwaarden maken het in sommige gevallen echter lastig om duidelijk te krijgen welke actie kan worden ondernomen en wie er aan zet is.

Stel: je krijgt een telefoontje over een jongere en je weet niet zeker van welke situatie sprake is. Dat is immers afhankelijk van allerlei factoren. Is de jongere leerplichtig? Staat de jongere ingeschreven? Is er een vrijstelling bekend? Allemaal factoren die van invloed zijn op de vraag of er sprake is van verzuim, vsv of een vrijstelling.

Wie doet wat?
Met de stroomschema's die Ingrado heeft ontwikkeld krijg je met een paar klikken antwoord op die vraag. De laatst bekende school is het beginpunt. Daarom zijn er vier verschillende stroomschema's, één voor elke *onderwijssoort. Je vindt ze hieronder.

*Speciaal basis onderwijs (sbo) valt onder het Primair onderwijs en Praktijkonderwijs (Pro) valt onder het Voortgezet onderwijs.

 

Stroomschema primair onderwijs Stroomschema speciaal onderwijs
     
Stroomschema voortgezet onderwijs Stroomschema MBO

 

Vrijstellingen
De Leerplichtwet kent een aantal vrijstellingsgronden. Hoe komt een vrijstelling van de leerplicht tot stand en wat wordt er van de betrokkenen verwacht? Je leest het in de bijlage 'Vrijstellingen' die je hieronder kunt downloaden.

Downloads