Cijfers en achtergronden vsv

Hoeveel nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn er landelijk, regionaal, per gemeente of onderwijsinstelling, in welke onderwijssectoren vindt de uitval plaats en wat zijn de achtergrondkenmerken? Via de website Onderwijs in Cijfers is de mogelijkheid om dieper in te gaan op achtergronden bij de vsv-cijfers.


Het vsv-cijferportal maakt onderdeel uit van de nieuwe omgeving binnen Onderwijsincijfers.nl. Binnen dit cijferportal zijn alle cijfers te vinden over de aantallen voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) van de afgelopen jaren uitgesplitst naar o.a. scholen, regio’s, onderwijs- en achtergrondkenmerken.